Βραβεύσεις / Ντρούμο

Κρασί Σοδειά Διαγωνισμός Βραβείο Έτος
Ντρούμο 2021 Concours Mondial Du Sauvignon Blanc Silver 2023
Ντρούμο 2021 Thessaloniki International Wine Competition Bronze 2022
Ντρούμο 2020 Thessaloniki International Wine Competition Silver 2021
Ντρούμο 2019 Decanter World Wine Awards Bronze 2021
Ντρούμο 2016 Decanter World Wine Awards 2018 Silver 2018
Ντρούμο 2016 Thessaloniki International Wine Competition 2018 Silver 2018
Ντρούμο 2016 Тhe Balkans International Wine Competition 2017 Bronze 2017
Ντρούμο 2015 Balkan International Wine Competition Silver 2016