Οινογευστικές βαθμολογίες / Ντρούμο

The Wine Advocate

Κρασί: Ντρούμο

Σοδειά: 2020

Βαθμολογία / Βραβείο: 90/100