Φιλοσοφία & Πρακτικές

Φιλοσοφία

Ισορροπώντας μεταξύ της μακράς οικογενειακής παράδοσης και της χρήσης νέων, καινοτόμων τεχνικών οινοποίησης, στόχος της Κυρ-Γιάννη είναι η παραγωγή κρασιών που θα γοητεύσουν τη γεύση του μοντέρνου καταναλωτή ενώ ταυτόχρονα αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες του ελληνικού αμπελώνα και των γηγενών ποικιλιών, όπως του ευγενούς ερυθρού Ξινόμαυρου.

Οι δραστηριότητες του Κτήματος Κυρ-Γιάννη βασίζονται στο σύνολο τους στην εφαρμογή των αρχών της καλλιέργειας ολοκληρωμένης διαχείρισης. Πρόκειται για μια συνειδητή απόφαση διαχείρισης, που οφείλεται στην πρόθεση για προστασία του περιβάλλοντος ως πολύτιμου συστατικού στοιχείου ενός πολιτισμού που σήμερα απειλείται. Η ολοκληρωμένη καλλιέργεια, παράλληλα, διασφαλίζει υψηλή ποιότητα στα προϊόντα που παράγονται στο Κτήμα.

Η φροντίδα στο αμπέλι, η αυστηρή διαλογή στο αμπέλι και στο οινοποιείο, η μικροοινοποίηση και το σχολαστικό χαρμάνιασμα, αποτελούν τον πυρήνα των πρακτικών της Κυρ-Γιάννη και προσφέρουν στα κρασιά του κτήματος την τυπικότητα, την δυνατότητα παλαίωσης και την σταθερή ποιότητα σε κάθε σοδειά.

Πρακτικές

Η παραγωγή κρασιού ξεκινά στο αμπέλι. Κάθε κομμάτι των αμπελιών τρυγιέται ξεχωριστά, δυο ή τρεις φορές, ανάλογα με τη φαινολική ωρίμανση των καρπών. Τα σταφύλια οδηγούνται στη συνέχεια στο οινοποιείο, για το δεύτερο στάδιο της διαλογής στη διπλή τράπεζα διαλογής.

Κάθε τμήμα του αμπελώνα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, τόσο ως προς τον τρύγο όσο και στη διαχείριση των σταφυλιών. Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στον ξεχωριστό χαρακτήρα των σταφυλιών που προέρχονται από διαφορετικά μέρη του Κτήματος και να δημιουργηθούν κρασιά που αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές εκφράσεις του terroir τους. Τα κρασιά αυτά θα ωριμάσουν σε διαφορετικούς τύπους δρύινων βαρελιών, τα οποία επιλέγονται προσεκτικά ανάλογα με την προέλευση, τη χωρητικότητα, το κάψιμο ή το μέγεθος των πόρων τους, με σκοπό να αναδειχθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του κάθε τμήματος.

Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας οινοποίησης είναι η προσεκτική ανάμειξη των ξεχωριστών εκφράσεων που παράγονται στους διαφορετικούς αμπελώνες. Αποτελεί δέσμευση για την Κυρ-Γιάννη η παραγωγή κρασιών που δείχνουν την ισορροπία μεταξύ των στοιχείων τους, τη συνέπεια και σταθερότητα από σοδειά σε σοδειά και τις δυνατότητες μακράς παλαίωσης.