Οινογευστικές βαθμολογίες / The Fallen Oak

Tasted 100% Blind

Κρασί: The Fallen Oak

Σοδειά: 2012

Βαθμολογία / Βραβείο: 90/100

Ημερομηνία: 08/03/2016

Andreas Larsson – Youthful colour here with a high intensity, quite dense core, ruby with a purple hue. Pure nose with a good intensity. There are oral hints here with violet, rose petal, with a dark berry fruit, plum, cherry cassis. A gentle hint of oak. Nice palate here. Very high concentration, high extract, but it is not extracted, if you know what I mean. It is natural, I would say, very tannic style. Already I would say, quite drinkable particularly with food. With a huge piece of meat or anything in that direction. It is marked by a very nice acidity. Attractive dark berry fruit with a mild spiciness. Fresh acidity as well. Truly long nish. It is still in its infancy. It is truly a style that should deserve a long ageing, but I kind of like it already.

The Wine Advocate

Κρασί: The Fallen Oak

Σοδειά: 2011

Βαθμολογία / Βραβείο: 90/100