Οινογευστικές βαθμολογίες / Ακακίες Sparkling

Boston Magazine - Leah Mennies

Κρασί: Ακακίες Sparkling

Σοδειά: 2014

Ημερομηνία: 01/06/2105

Anything but Standard Sparklers

“Greece is in the midst of this really odd but lovable winemaking transformation… That means affordable gems like this sparkling rosé, made from Xinomavro grapes grown in the northwestern part of the country.”

The Dallas Morning News - Tina Danze

Κρασί: Ακακίες Sparkling

Σοδειά: 2014

Ημερομηνία: 26/05/2015

“…It’s a vibrant rosé. Across the palate, there’s lots of fruit, and it ends with some tannins that balance the wine and cleanse the palate. It’s like a sparkling red…”