Οινογευστικές βαθμολογίες / Ναουσσα

Κρασί: Νάουσσα

Σοδειά: 2018

Βαθμολογία / Βραβείο: 90/100