Οινογευστικές βαθμολογίες / Διάπορος

The Wine Advocate

Κρασί: Διαπορος

Σοδειά: 2017

Βαθμολογία / Βραβείο: 95/100

The Wine Advocate

Κρασί: Διαπορος

Σοδειά: 2013

Βαθμολογία / Βραβείο: 92/100

Ημερομηνία: 31/08/2016

The Wine Advocate

Κρασί: Διαπορος

Σοδειά: 2005

Βαθμολογία / Βραβείο: 93/100

Ημερομηνία: 31/08/2016

The Wine Advocate

Κρασί: Διαπορος

Σοδειά: 2007

Βαθμολογία / Βραβείο: 95/100

Ημερομηνία: 31/08/2016

The Wine Advocate

Κρασί: Διαπορος

Σοδειά: 2008

Βαθμολογία / Βραβείο: 92/100

Ημερομηνία: 31/08/2016

The Wine Advocate

Κρασί: Διαπορος

Σοδειά: 2009

Βαθμολογία / Βραβείο: 93/100

Ημερομηνία: 31/08/2016

The Wine Advocate

Κρασί: Διαπορος

Σοδειά: 2011

Βαθμολογία / Βραβείο: 95/100

Ημερομηνία: 31/08/2016

The Wine Advocate

Κρασί: Διαπορος

Σοδειά: 2012

Βαθμολογία / Βραβείο: 92/100

Ημερομηνία: 31/08/2016

The Wine Advocate

Κρασί: Διαπορος

Σοδειά: 2012

Βαθμολογία / Βραβείο: 92/100

Ημερομηνία: 31/12/2015

The Wine Advocate

Κρασί: Διαπορος

Σοδειά: 2011

Βαθμολογία / Βραβείο: 94/100

Ημερομηνία: 30/10/2015