Οινογευστικές βαθμολογίες / Παράγκα Κόκκινο

The Wine Advocate

Κρασί: Παράγκα Ερυθρό

Σοδειά: 2012

Βαθμολογία / Βραβείο: 88/100

Sunday Business Post - Tomas Clancy

Κρασί: Παράγκα Ερυθρό

Σοδειά: 2012

Βαθμολογία / Βραβείο: 90/100