Νέες φυτεύσεις στην αμπελουργική ζώνη του Αμυνταίου

29.04.2020

Παρά τις δύσκολες ημέρες που όλοι περνάμε, οι δουλειές του αμπελιού δεν σταματάνε! Φέτος, η ομάδα του Κτήματος Κυρ-Γιάννη φυτεύει στο νέο ιδιόκτητο αμπελώνα, χωριό της Λεβαίας (ή Λακιά), τις ποικιλίες Viognier και Chardonnay.

Τα χωράφια έχουν προετοιμαστεί από το χειμώνα με τις κατάλληλες κατεργασίες, ώστε το έδαφος να βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση για τη φύτευση. Μετά από εδαφολογικές αναλύσεις για κάθε χωράφι έχει επιλεγεί το κατάλληλο υποκείμενο, που θα βοηθήσει τα φυτά να ανταπεξέλθουν στις εδαφικές συνθήκες της κάθε τοποθεσίας και να δώσουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ανάπτυξης και ποιότητας σε κάθε ποικιλία.

Η Λεβαία βρίσκεται στο Δήμο Αμυνταίου και είναι ενταγμένη στην αντίστοιχη ζώνη ΠΟΠ. Στη Λακιά, η Κυρ-Γιάννη έχει δημιουργήσει ένα δεύτερο “πυρήνα” αμπελιών στο Αμύνταιο, μετά τον αμπελώνα της Σαμαρόπετρας. Ο νέος αμπελώνας έχει συνολική έκταση 105 στρεμμάτων και διαφέρει από την κύρια αμπελουργική ζώνη του Αμυνταίου, με τα ελαφρά αμμώδη εδάφη και το ήπιο για την περιοχή κλίμα, αφού τα εδάφη είναι μέσης σύστασης ή και βαριά, με ασβεστολιθικό υπέδαφος κατά θέσεις. Έχει το ίδιο υψόμετρο με το Αμύνταιο αλλά δεν γειτνιάζει άμεσα με τις λίμνες Πετρών και Βεγορίτιδα, οπότε το κλίμα είναι περισσότερο ηπειρωτικό. Σε αρκετές τοποθεσίες έχει κλίσεις που επιτρέπουν την καλή αποστράγγιση και έκθεση των αμπελώνων.

Το terroir της Λεβαίας οψιμίζει την ωρίμανση, κάτι που ευνοεί τη μακρύτερη διάρκεια ωρίμανσης των σταφυλιών, δίνοντας δομή και διατηρώντας την οξύτητα και τον αρωματικό χαρακτήρα των λευκών ποικιλιών.

Οι άνθρωποι του Κτήματος στοχεύουν στην δημιουργία ιδιαίτερων κρασιών που θα αποτυπώνουν την έκφραση του terroir της Λεβαίας.