Τόλης Λέριος και Μιχάλης Μπουτάρης ομιλητές σε webinars με τίτλο: “Μα τον Τουτάτη! The sky has fallen! NOW WHAT?”

26.04.2020

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 είναι πολλές, σοβαρές, υπαρκτές, αλλά και απρόβλεπτες. Ουδέν κακόν αμιγές καλού όμως –τι μαθήματα ζωής μπορεί πραγματικά να πάρει κανείς; Ποιες ευκαιρίες διαφαίνονται πρακτικά μέσα σε αυτήν την κρίση; Ποιες αλλαγές καλούμαστε να υποδεχθούμε και σε ποιες να προσαρμοστούμε;

Η ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, http://epy-mathra.gr/) μαζί με το TechnologyForum (https://technology-forum.eu/) λαμβάνουν μια αυθόρμητη πρωτοβουλία και διοργανώνουν αυτήν την τριλογία webinars με την ίδια θεματολογία απευθυνόμενη κάθε μέρα σε διαφορετικό κοινό:

  • Για την Πανεπιστημιακή Κοινότητα τη Δευτέρα 27/4/2020, 18:00-19:00
  • Για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα την Τρίτη 28/4/2020, 18:00-19:00
  • Για το Εμπόριο και τη Βιομηχανία την Τετάρτη 29/4/2020, 18:00-19:00

Ομιλητές θα είναι δύο καινοτόμοι επιχειρηματίες – από δύο διαφορετικές ηπείρους, Αμερική και Ευρώπη-μοιραζόμενοι με το ακροατήριο ιδέες και δεχόμενοι ερωτήματα από τον καθένα προς αναζήτηση ατομικών και συλλογικών απαντήσεων στην απορία των καιρών.

  • Ο Απόστολος(Τόλη) Λέριος, Mentor Capitalist, SerialEntrepreneur&Strategic AdvisorτηςSRIInternational
  • Ο Μιχάλης Μπουτάρης, Αντιπρόεδρος της Οινοποιίας “Κτήμα Κυρ-Γιάννη” και Ιδρυτής της «AthroaInnovations»

Θα συμμετέχουν επίσης για το συντονισμό η ChristineLerios, Business & Marketing Consulting Mixedup MediaLLc, και η Θεοδούλη (Λία) Τερζίδου, Πρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΠΥ στη Μακεδονία-Θράκη.

Ταwebinars θα διεξαχθούν στα Ελληνικά και Αγγλικά (χωρίς διερμηνεία) μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η δήλωση μπορεί να γίνει στο https://tinyurl.com/3Trilogy

Επικοινωνία με Δημοσιογράφους:

Θεοδούλη (Λία) Τερζίδου, Πρόεδρος, ΕΠΥ Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης,

  • Τηλ. 697-447-2656
  • Email: lia.terzidou@gmail.com