Κορυφολόγημα στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη

26.06.2020


Μία από τις εργασίες που εντάσσεται στα θερινά κλαδέματα είναι το κορυφολόγημα, το οποίο πραγματοποιείται τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη, η εργασία αυτή γίνεται ανάλογα με την ποικιλία και το αμπελοτεμάχιο,  10 μέρες μετά το τέλος της ανθοφορίας, ώστε να πετύχουμε  ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την ζωηρότητα του φυτού.

Κορυφολογόντας αφαιρούμε την κορυφή στο κάθε βλαστό και έτσι χάνεται η κυριαρχία αυτής με αποτέλεσμα όλα τα θρεπτικά συστατικά του φυτού να οδηγούνται πια στο σταφύλι.