Πιστοποιητικό BRC με τον ανώτερο βαθμό ΑΑ για την Κυρ-Γιάννη

24.05.2021

Μια ακόμα σημαντική επιτυχία έρχεται να προστεθεί στο βιογραφικό της Κυρ-Γιάννη, καθώς έλαβε πιστοποιητικό  BRC με τον ανώτερο βαθμό του ΑΑ.

Το BRC αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για τις επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους ή για τις επιχειρήσεις που αναζητούν πιο απαιτητικές αγορές για την προώθηση των προϊόντων τους.

Τα πρότυπα της BRC Global Standards εκδίδονται  από το Σύνδεσμο Λιανεμπόρων της Μ. Βρετανίας (British Retail Consortium) και αποτελούν θεμελιώδη πρότυπα, παγκόσμιας αναγνώρισης, που καθορίζουν τις απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων α) κατά την παραγωγή , β) των εμπορευμάτων κατά την αποθήκευση και μεταφορά  και γ) των συσκευασιών και των υλικών συσκευασίας κατά την παραγωγή .

To BRC for Food ήταν το πρώτο που αναγνωρίσθηκε από τον oργανισμό GFSI (Global Food Safety Institute) και στηρίζεται στις αρχές του HACCP δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην καλή βιομηχανική πρακτική και στην ορθή υγιεινή πρακτική.

Τα BRC Global Standards καλύπτουν θέματα ασφάλειας, νομιμότητας και ποιότητας που αφορούν στα τρόφιμα παρέχοντας στην επιχείρηση ένα μέσο για την εκτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσής της.

Όλες οι επιχειρήσεις που διατηρούν πιστοποιητικά BRC, αποδεικνύουν διαμέσου του συστήματος βαθμολόγησης στους εαυτούς τους αλλά και στους πελάτες τους το επίπεδο συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις του προτύπου.

 

Μπορείτε να βρείτε το πιστοποιητικό εδώ:

CERTIFICATE KIR YIANNI BRC 2021