Κατάλληλα για Vegetarians και Vegans τα κρασιά της Κυρ-Γιάννη

24.05.2021

Πιστοποίηση Vegan/Vegetarian για όλη τη γκάμα των κρασιών του εξασφάλισε το Κτήμα Κυρ-Γιάννη. Έτσι, τις ετικέτες του Κτήματος μπορούν πλέον να απολαμβάνουν όλοι οι καταναλωτές, ανεξαρτήτως των διατροφικών τους συνηθειών.

Vegan μπορούν να χαρακτηριστούν τα κρασιά στα οποία σε κανένα στάδιο της παραγωγής και της μεταποίησης, δεν έχει γίνει χρήση ή προσθήκη συστατικών ή βοηθητικών μέσων επεξεργασίας ζωικής προέλευσης.

Τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστωθεί αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, πραγματοποίησε ο Φορέας Πιστοποίησης LETRINA S.A.