Κτήμα Κυρ-Γιάννη: Προτεραιότητα το περιβάλλον

23.11.2020

Προτεραιότητα του Κτήματος Κυρ-Γιάννη αποτελεί ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, από το αμπέλι ως και το τελικό προϊόν.

Στο γεωπονικό επίπεδο, το Κτήμα Κυρ-Γιάννη εφαρμόζει τους κανόνες της ολοκληρωμένης διαχείρισης στους αμπελώνες της Νάουσας και του Αμύνταιου. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος Balkanmed και σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Κτήμα Κυρ-Γιάννη κατάφερε να μηδενίσει το αποτύπωμα άνθρακα των αμπελώνων για το 2019.

Στο προϊοντικό επίπεδο, οι άνθρωποι του Κτήματος αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αλλαγή της συσκευασίας για τις magnum φιάλες δύο κρασιών. Πλέον, η ξύλινη συσκευασία, για «Δύο Ελιές» και “The Fallen Oak”, αλλάζει σε χαρτοκιβώτιο, ενισχύοντας το οικολογικό προφίλ του οινοποιείου.

Το Κτήμα Κυρ-Γιάννη θα συνεχίσει να εφαρμόζει όλες εκείνες τις πρακτικές που απαιτούνται για την προστασία του περιβάλλοντος.