Κλαδεύοντας τον πειραματικό αμπελώνα Ξινόμαυρου στο Αμύνταιο

07.04.2022
Ο πειραματικός αμπελώνας Ξινόμαυρου στο Αμύνταιο

Ενώ διανύουμε τις πρώτες εβδομάδες της άνοιξης, έφτασε η ώρα για το κλάδεμα του πειραματικού αμπελώνα Ξινόμαυρου στο Αμύνταιο.

Πρόκειται για ένα αμπελώνα πυκνής φύτευσης, εμβολιασμένο σε 5 διαφορετικα υποκείμενα που φυτεύτηκε το 2009 σε έκταση  3.5 στρεμμάτων. Περίπου 2300 φυτά Ξινόμαυρου είναι φυτεμένα σε αποστάσεις 1.5 x 1m, με σύστημα διαμόρφωσης , αμφίπλευρο κορδόνι (Royat). Σκοπός του πειραματικού είναι η διερεύνηση της επίδρασης των 5 υποκειμένων στα φυσιολογικά, παραγωγικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ξινόμαυρου, σε πυκνή φύτευση.

Κατά την περίοδο του κλαδέματός, οι κληματίδες συλλέγονται και ζυγίζονται ανά υποκείμενο, ώστε να υπολογίσουμε τον δείκτη Ravaz. Πρόκειται για έναν δείκτη που προσδιορίζει την ισορροπία της βλαστικής ανάπτυξης σε σχέση με την περσινή παραγωγή σταφυλιών. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στους υπόλοιπους αμπελώνες της Κυρ-Γιάννη.

Μετά το κλάδεμα οι κληματίδες θρυμματίζονται μέσα στη σειρά, ώστε να μετατραπούν σταδιακά σε οργανική ουσία χρήσιμη για το έδαφος.