Γιορτάζει ο φίλος σου; Ένα magnum The Fallen Oak θα είναι το δώρο του

18.10.2021

Δείξε μας τον φίλο σου, να του κάνουμε δώρο ένα magnum The Fallen Oak!

Μπες στο instagram της Κυρ-Γιάννη και πάρε μέρος στον διαγωνισμό κάνοντας tag  τον φίλο ή την φίλη  που θα ήθελες να ευχηθείς για την ονομαστική τους εορτή.

Έτσι μπορεί να γίνεις εσύ ένας από τους 30 τυχερούς που θα κερδίσουν μια φιάλη Magnum (1,5 L) The Fallen Oak, το οποίο θα φτάσει στην πόρτα τους.

Οι κληρώσεις θα λάβουν χώρα στις παρακάτω ημερομηνίες:

 1. Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου  2021
 2. Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021
 3. Την Παρασκευή 17 Δεκέμβριου 2021

Σε κάθε κλήρωση  προκύπτουν 10 τυχεροί.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εταιρεία µε την επωνυμία «Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (εφεξής  «Διοργανώτρια Α»), η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής  , στο 23ο χλμ Εθνικής Οδούς Αθηνών Λαμίας  ΤΚ 145-65, στο πλαίσιο προώθησης και προβολής του  προϊόντος THE FALLEN OAK  της «Κτήμα Κυρ Γιάννη» της οποίας είναι αποκλειστικός Διανομέας στην Ελλάδα διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») σε συνεργασία με το Κτήμα Κυρ Γιαννη AE  που εδρεύει στο Γιαννακοχώρι Νάουσας ΤΚ 59200 (εφεξής  «Διοργανώτρια Β» και από κοινου «οι Διοργανώτριες»)). Ο Διαγωνισμός θα γνωστοποιηθεί στο κοινό  με αναφορές και ραδιοφωνικά μηνύματα από τον ραδιοφωνικό enlefko 87,7  αλλά και από την σελίδα της Διοργανώτριας Β στο instragram.

 

 1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων

συµµμετοχής και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού «Γιορτάζει ο φίλος σου ?».  Η αναλυτική περιγραφή του Δώρου αναφέρεται  στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ 1  του παρόντος

 

 1. Δικαίωμα συµµμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών, όπως και οι παραλήπτες του δώρου. Εξαιρούνται από τη συµµμετοχή στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Α, της Διοργανώτριας Β, του ραδιοφωνικού σταθμού enlefko 87,7 και των διαφημιστικών εταιρειών   TEMPO  OMD , RADICAL COMMUNICATION (η οποία συνεργάζεται με τις προαναφερόμενες εταιρείες)  καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.

 

 1. Για τη συµµμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών των Διοργανωτριών

 

 1. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 18/10/ 2021 στις 00:01 έως

17/12/2021 μέσα από τον οποίο θα αναδειχθούν  (30) τριάντα  συνολικά νικητές  –  (10 ) νικητές  σε κάθε μια από τις 3 κληρώσεις  κλήρωση .

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή του διαγωνισμού κατά την

προαναφερόμενη ημέρα οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν

την ημέρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή τους  https://www.kiryianni.gr/ &

https://www.instagram.com/kiryianni/ όπως και να αυξήσουν ή να μειώσουν τα διαθέσιμα δώρα  ή και τον αριθμό των νικητών

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συµµμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/kiryianni/ και να δηλώσουν συµµμετοχή αφήνοντας σχόλιο τους στη δημοσίευση του Διαγωνισμού (url: https://www.instagram.com/kiryianni/με tags (αναφορά) το username (1) του ατόμου «φίλου» που γιορτάζει τον κάθε μήνα  – Οκτώβριο , Νοέμβριο & Δεκέμβριο  και στον οποίο θα δοθεί  το έπαθλο εφόσον κερδίσει .

Στη συνέχεια κάθε συμμετέχων καλείται να ακολουθήσει (πατώντας follow) το λογαριασμό @kiryianni και να ενημερώσει αυτόν που έχει αναφέρει στη συμμετοχή να κάνει το ίδιο ώστε να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει μία φορά. Εφόσον πραγματοποιήσει πολλαπλές συμμετοχές, ως έγκυρη λαμβάνεται η πρώτη με βάση το filtering των συμμετοχών του διαγωνισμού από ειδικό εργαλείο συλλογής συμμετοχών Instagram μέσω του οποίου θα κληρωθούν τα έπαθλα.

 

 1. Έγκυρες θεωρούνται οι συµµμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συµµμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό µε την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθος καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συµµμέτοχών.

 

 1. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συµµμετοχές µε περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.

 

 1. Οι διαγωνιζόμενοι που θα δηλώσουν εγκύρως και εγκαίρως συµµμετοχή θα μετέχουν σε κάθε μια από τις 3 κληρώσεις .
 2. 29/10/2021 για τις ονομαστικές εορτές μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου
 3. 19/11/2021 για τις ονομαστικές εορτές μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου
 • 17/12/2021 για τις ονομαστικές εορτές μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου

Η κλήρωση θα διεξάγεται  από το Κτημα Κυρ Γιαννη.

 

 1. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται στα επίσημα κανάλια κοινωνικών δικτύων του Κτηματος Κυρ Γιαννη : https://www.instagram.com/kiryianni/

 

Οι νικητές παραλήπτες του δώρου θα κληθούν να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλικία), ώστε να ενημερωθούν για παραλαβή του  του δώρου τους.

 

 1. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε

δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Διευκρινίζεται ότι η κάθε Διοργανώτρια

δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του ως άνω δώρου.

 

 1. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας και της απόδοσης των Δώρων κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών Α& Β παύει να υφίσταται. Οι Διοργανώτριες Α& Β δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

 1. Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική

του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλικία) που έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή.

 

 1. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί µέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο δύο (2) ημέρες µετά την επικοινωνία της διοργανώτριας (Β) µαζί του ή αν η συµμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμα του επί του δώρου.

 

 1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και

συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης της συµµμετοχής τους.

 

 1. Ο κάθε συµµμετέχων συμφωνεί και δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του ότι οι Διοργανώτριες

θα έχουν το δικαίωμα (κατά την αποκλειστική κρίση τους) να

χρησιμοποιήσουν τα ονόματα ή/και εικόνες των συµµμετεχόντων και νικητών για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ελεύθερα και δωρεάν, καθώς και οποιοδήποτε υλικό τυχόν αναρτηθεί από αυτούς, το οποία θα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς χρονικό περιορισμό παγκοσμίως. Στον εκάστοτε νικητή ενδέχεται να ζητηθεί από τις Διοργανώτριες η συµµμετοχή του σε διαφημιστική ενέργεια.

 

 1. οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να µαταιώσουν ή να αναστείλουν προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που µμπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.

 

 1. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς

ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 

 1. Η ευθύνη των Διοργανωτριώνν περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη διάθεση του δώρου και δεν καλύπτουν κανένα άλλο έξοδο του νικητή που να αφορά στην παραλαβή ή εξαργύρωση του δώρου του

 

19.Οι  Διοργανώτριες δεν φέρουν  καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημά ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έµµεσα µε το δώρο ή/και την χρήση αυτού. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της απονομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται.

 

 1. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του https://www.kiryianni.gr/
 2. Με δεδομένο ότι οι Διοργανώτριες, θα προβούν στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του Διαγωνισμού και την απονομή των επάθλων, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από την κάθε Διοργανώτρια, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια την κάθε Διοργανώτρια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η κάθε Διοργανώτρια κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά των Διοργανωτριών εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από κάθε Διοργανώτρια να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η κάθε Διοργανώτρια από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

 

 1. Η συµµμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του

παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισµού και συνεπάγεται τη

συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της κάθε Διοργανώτριας.

 

 1. Οι διαγωνιζόμενοι που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους του διαγωνισμού ή τα ονόματα των νικητών µπορθούν να απευθύνονται στις Διοργανώριες Εταιρίες Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ info@karoulias.gr τμήμα marketing Οίνου +30 214 6876200 και Κτήμα Κυρ Γιάννη info@kiryianni.gr +30 23320 51100

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Αναλυτική περιγραφή Δώρου Διαγωνισμού  «ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ Ο ΦΙΛΟΣ ΣΟΥ ?»

 

Ο συμμετέχων, δηλώνει ονομαστικά τον φίλο  / την φίλη που γιορτάζει από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο. Η κλήρωση θα αναδείξει  τον νικητή και ο φίλος  / η φίλη που υπέδειξε θα λάβει δώρο την φιάλη magnum  ΤΗΕ FALLEN OAK από το κτήμα Κυρ Γιάννη

 

Το έπαθλο αφορά σε φιάλη  – magnum – της ετικέτας THE FALLEN OAK του κτήματος Κυρ Γιάννη  1,5 λτ.

Η κάθε κλήρωση θα αναδείξει 10 νικητές  –  30 στο σύνολο  .

Η αποστολή της φιάλης θα γίνει από το κτήμα Κυρ Γιαννη , Γιαννακοχώρι, 59200 Νάουσα .

 

Οι κληρώσεις θα λάβουν χώρα

 1. Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου  2021
 2. Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021
 3. Την Παρασκευή 17 Δεκέμβριου 2021