Χειμερινό κλάδεμα: Η σημαντικότερη αμπελουργική εργασία

12.02.2019


Στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη, η ομάδα του αμπελιού ξεκινάει το κλάδεμα, όπως ορίζει η παράδοση, την 1η μέρα του Φεβρουαρίου, γιορτή του Αγίου Τρύφωνα, προστάτη των αμπελουργών και των γεωργών.

Το χειμερινό κλάδεμα αποτελεί την σημαντικότερη αμπελουργική εργασία, με την οποία πετυχαίνουμε τη διατήρηση του συστήματος διαμόρφωσης του φυτού και ρυθμίζουμε τη ζωηρότητα και συνεπώς την παραγωγή του φυτού.

Ειδικότερα στη Κυρ-Γιάννη, για να προστατεύσουμε το αμπέλι από διάφορες ασθένειες, ψεκάζουμε την ίδια μέρα τις τομές του φυτού που έχουν δημιουργηθεί από το κλάδεμα με χαλκούχο σκεύασμα.

Η εργασία του κλαδέματος διαρκεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου.