Βιολογική καταπολέμηση της ευδεμίδας στους αμπελώνες του Κτήματος Κυρ-Γιάννη

15.04.2020

Στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη, τα τελευταία 6 χρόνια, εφαρμόζουμε τη μέθοδο της «σεξουαλικής σύγχυσης»  των ενήλικων αρσενικών της ευδεμίδας. Ειδικοί εξατμιστήρες (κορδόνια) τοποθετούνται με συγκεκριμένη πυκνότητα ανά στρέμμα στα πρέμνα (φυτά) και αναδύουν τη φερομόνη αναπαραγωγής των ενήλικων θηλυκών, αποπροσανατολίζοντας τα αρσενικά, τα οποία αδυνατούν να βρουν τα θηλυκά και να συζευχθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού με φυσικό τρόπο και κατ’ επέκταση τη μείωση ή και την εξάλειψη των προσβολών του εντόμου στον αμπελώνα. Παράλληλα, με την μη χρήση των εντομοκτόνων  επιβιώνουν τα ωφέλιμα έντομα.

Η μέθοδος της «σεξουαλικής σύγχυσης» είναι εγκεκριμένη για τη βιολογική γεωργία.

Τι είναι η ευδεμίδα

Η ευδεμίδα Lobesia botrana είναι έντομο και ο κυριότερος εχθρός της αμπέλου. Ανήκει στα Lepidoptera και έχει 3-4 γενιές το χρόνο. Οι προνύμφες της ευδεμίδας προκαλούν άμεση ζημιά καταστρέφοντας τα άνθη, άγουρες και ώριμες ράγες, δημιουργώντας οπές. Επιπρόσθετα, οι οπές που ανοίγουν στις ώριμες ράγες, δημιουργούν τις συνθήκες για δευτερογενείς προσβολές από μύκητες και συνεπώς σημαντική υποβάθμιση του καρπού.

Παλαιότερα, καταπολεμούνταν στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με ψεκασμούς, σύμφωνα με τις συλλήψεις ενήλικων αρσενικών σε φερομονικές παγίδες, διασκορπισμένες σε κατάλληλα σημεία των αμπελώνων.