Ολοκλήρωση ερευνητικού έργου

28.04.2016

 

image001

Ολοκληρώθηκε το έργο με κωδικό  17SMEs2010 στα πλαίσια του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»  ΕΣΠΑ 2007-2013 – Πράξη «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης».

Το Έργο με τίτλο «Ανάπτυξη βιομηχανικής μεθόδου για την ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση των οινοποιητικών αποβλήτων μέσω της ανάκτησης των πολυφαινολών υψηλής προστιθέμενης αξίας και λιπασματοποίησης» πραγματοποιήθηκε από τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, που ήταν και ο Συντονιστής του Έργου, το ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και το  ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, με Φορείς/ Υπεργολάβους το Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργ. Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικ. Προϊόντων του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με Επιστημονικό Υπεύθυνο και πρόσωπο επικοινωνίας του Έργου την Αναστασία Παναγιώτου Γεωπόνο- Οινολόγο.