“Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου” από τον ΕΟΤ στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη 

12.07.2018

Και με τη… βούλα του ΕΟΤ, η Κυρ-Γιάννη πιστοποιήθηκε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ξενάγησης των επισκεπτών στους χώρους του οινοποιείου. Το “Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου” είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι μία οινοποιητική ή και οινοπαραγωγική επιχείρηση είναι οινοτουριστική.