Φέτος το καλοκαίρι η Σαμαρόπετρα σού κάνει το τραπέζι!

15.06.2021

Το αγαπημένο λευκό κρασί του Κτήματος Κυρ-Γιάννη, προσκαλεί εσένα και την παρέα σου σε αγαπημένα εστιατόρια της Αθήνας. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα απολαύσει ένα δείπνο τεσσάρων ατόμων, συντροφιά με τη Σαμαρόπετρα Κυρ-Γιάννη.

Πάρε μέρος τώρα! Κάνε comment στο post που θα βρείτε στο instagram account του Κτήματος Κυρ-Γιάννη και tag 3 φίλους που θέλεις να δειπνήσετε ΜΑΖΙ.
Κάντε ΟΛΟΙ μαζί follow το Κτήμα @kiryianni και μπείτε στην κλήρωση που θα αναδείξει έναν νικητή κάθε Τρίτη.

Κάθε εβδομάδα μια τυχερή παρέα θα απολαμβάνει ένα τραπέζι με πλήρες μενού για 4 άτομα. Κάθε γεύμα συνοδεύεται από 2 φιάλες Σαμαρόπετρα!

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Η Σαμαρόπετρα σού κάνει το τραπέζι»

 

 

Η εταιρεία µε την επωνυμία «Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (εφεξής  «Διοργανώτρια Α»), η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής  , στο 23ο χλμ Εθνικής Οδούς Αθηνών Λαμίας  ΤΚ 145-65, στο πλαίσιο προώθησης και προβολής του  προϊόντος ΣΑΜΑΡΟΠΕΤΡΑ της «Κτήμα Κυρ Γιάννη» της οποίας είναι αποκλειστικός Διανομέας στην Ελλάδα διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») σε συνεργασία με το Κτήμα Κυρ Γιαννη AE  που εδρεύει στο Γιαννακοχώρι Νάουσας ΤΚ 59200 (εφεξής  «Διοργανώτρια Β»). Ο Διαγωνισμός θα επικοινωνήθει με αναφορές και ραδιοφωνικά μηνύματα από τον ραδιοφωνικό enlefko87,7  αλλά και από το  μέσο κοινωνικής δικτύωσης του κτήματος Κυρ Γιάννη στο instragram.

 

 1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων

συµµμετοχής και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού «Η Σαμαρόπετρα σου κάνει το τραπέζι». Η αναλυτική περιγραφή του Δώρου αναφέρεται  στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ 1  του παρόντος

 

 1. Δικαίωμα συµµμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται από τη συµµμετοχή στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ, του κτήματος Κυρ Γιάννη του ραδιοφωνικού σταθμού enlefko 87,7 και της διαφημιστικής εταιρείας  TEMPO  OMD (η οποία συνεργάζεται με τις προαναφερόμενες εταιρείες)  καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.

 

 1. Για τη συµµμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών των Διοργανωτριών

 

 1. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από15 Ιουνίου 2021 στις 00:01 έως

20/07/2021 μέσα από τον οποίο θα αναδειχθούν  4) τέσσερις νικητές  –  (1) ένα  την εβδομάδα..

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή του διαγωνισμού κατά την

προαναφερόμενη ημέρα οι Διοργανώτρες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξει

την ημέρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της  https://www.kiryianni.gr/ &

https://www.instagram.com/kiryianni/ όπως και να αυξήσει ή να μειώσει τα διαθέσιμα δώρα  ή και τον αριθμό των νικητών

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συµµμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/kiryianni/ και να δηλώσουν συµµμετοχή αφήνοντας σχόλιο τους στη δημοσίευση του Διαγωνισμού (url: https://www.instagram.com/kiryianni/με tags (αναφορά) τα usernames 3 ατόμων με τα οποία θα μοιραστούν το έπαθλο εφόσον κερδίσουν.

Στη συνέχεια κάθε συμμετέχων καλείται να ακολουθήσει (πατώντας follow) το λογαριασμό @kiryianni και να ενημερώσει όλους όσους έχουν αναφερθεί στη συμμετοχή να κάνουν το ίδιο ώστε να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει μία φορά. Εφόσον πραγματοποιήσει πολλαπλές συμμετοχές, ως έγκυρη λαμβάνεται η πρώτη με βάση το filtering των συμμετοχών του διαγωνισμού από ειδικό εργαλείο συλλογής συμμετοχών Instagram μέσω του οποίου θα κληρωθούν τα έπαθλα.

 

 1. Έγκυρες θεωρούνται οι συµµμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συµµμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό µε την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια και ο Χορηγός δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθος καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συµµμέτοχών.

 

 1. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συµµμετοχές µε περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.

 

 1. Οι διαγωνιζόμενοι που θα δηλώσουν εγκύρως και εγκαίρως συµµμετοχή θα μετέχουν σε κλήρωση που θα γίνεται κάθε εβδομάδα – (κάθε Τρίτη Η κλήρωση θα διεξάγεται  από το Κτημα Κυρ Γιαννη.

 

 1. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται στα επίσημα κανάλια κοινωνικών δικτύων του Κτηματος Κυρ Γιαννη : https://www.instagram.com/kiryianni/

 

Οι νικητές θα κληθούν να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο

επικοινωνίας, ηλικία), ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου τους.

 

 1. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε

δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια

δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του ως άνω δώρου.

 

 1. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας και της απόδοσης των Δώρων κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών Α& Β παύει να υφίσταται. Οι Διοργανώτριες Α& Β δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

 1. Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική

του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλικία) που έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή.

 

 1. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί µέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο δύο (2) ημέρες µετά την επικοινωνία της διοργανώτριας µαζί του ή αν η συµµμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμα του επί του δώρου.

 

 1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και

συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης της συµµμετοχής τους.

 

 1. Ο κάθε συµµμετέχων συμφωνεί και δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του ότι οι Διοργανώτριες

Εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα (κατά την αποκλειστική κρίση της) να

χρησιμοποιήσει τα ονόματα ή/και εικόνες των συµµμετεχόντων και νικητών για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ελεύθερα και δωρεάν, καθώς και οποιοδήποτε υλικό τυχόν αναρτηθεί από αυτούς, τα οποία θα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς χρονικό περιορισμό παγκοσμίως. Στον εκάστοτε νικητή ενδέχεται να ζητηθεί από τον χορηγό η συµµμετοχή του σε διαφημιστική ενέργεια.

 

 1. οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να µαταιώσουν ή να αναστείλουν προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που µμπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.

 

 1. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς

ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 

 1. Η ευθύνη των Διοργανώτριων περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη διάθεση του δώρου και δεν καλύπτουν κανένα άλλο έξοδο του νικητή που να αφορά στην παραλαβή ή εξαργύρωση του δώρου του

 

19.Οι  Διοργανώτριες δεν φέρουν  καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημά ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έµµεσα µε το δώρο ή/και την χρήση αυτού. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της απονομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της χορηγού παύει να υφίσταται.

 

 1. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του https://www.kiryianni.gr/
 2. Με δεδομένο ότι οι Διοργανώτριες, θα προβούν στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του Διαγωνισμού και την απονομή των επάθλων, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας ή/και του Χορηγού εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

 

 1. Η συµµμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του

παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισµού και συνεπάγεται τη

συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και

τον Χορηγό.

 

 1. Οι διαγωνιζόμενοι που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους του διαγωνισμού ή τα ονόματα των νικητών µπορθούν να απευθύνονται στις Εταιρίες Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ info@karoulias.gr τμήμα marketing Οίνου +30 214 6876200 και Κτήμα Κυρ Γιάννη info@kiryianni.gr +30 23320 51100

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

αναλυτική περιγραφή Δώρου Διαγωνισμού  «Η Σαμαρόπετρα σού κάνει το τραπέζι»

 

Το έπαθλο αφορά σε τραπέζι 4 ατόμων σε επιλεγμένο εστιατόριο στην περιοχή της Αθήνας  με  παροχή ένα προπληρωμένο και προεπιλεγμένο μενού φαγητού με 2 φιάλες από το κρασί ΣΑΜΑΡΟΠΕΤΡΑ  του κτήματός Κυρ Γιάννη .

Το μενού φαγητού θα αφορά σε 1 σαλάτα, 2-3  ορεκτικά και επιλογή από 2 κυρίως επιλογές. Ο εκάστοτε νικητής με την αποδοχή του δώρου θα λάβει ενημέρωση για το μενού που θα του προσφερθεί από το αντίστοιχο εστιατόριο .

 

Τα εστιατόρια που έχουν επιλεγεί και θα κληρωθούμε με  σειρά προτεραιότητας  είναι:

 1. Chelona Athens , Ερμού 121, Αθήνα 105 55 ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΤΗ  22/6/21   – διάθεση δώρου μέχρι με Τρίτη  29/6/21
 2. Yellow , Χαρ. Τρικούπη, Κηφισιά 145 63 – ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΤΗ  29/6/21   – διάθεση δώρου μέχρι με Τρίτη  06/07/21
 3. Άμα Λάχει , Καλλιδρομίου 69,  Εξάρχεια , Αθήνα 106 83 ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΤΗ  06/07/2021   – διάθεση δώρου μέχρι με Τρίτη  13/07/21
 4. NATU Εστιατόριο , Λεβίδου 13, Κηφισιά 145 62 ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΤΗ 13/07/2021   – διάθεση δώρου μέχρι με Τρίτη  20/07/21

 

 

 

Διευκρινίζεται ότι το δώρο θα μπορεί να «εξαργυρωθεί» από ΔΕΥΤΕΡΑ έως και ΠΕΜΠΤΗ   εξαιρούνται Παρασκευή, Σάββατου Κυριακή κ επίσημες αργίες ) . και ιδανικά μέχρι και μια εβδομάδα μετά την αποδοχή από τον νικητή