Νάουσα

Μπλε Τρακτέρ λευκό

Λευκός Ξηρός Λευκός Ξηρός
Chardonnay, Assyrtiko, Viogner

Μπλε Τρακτέρ

Ερυθρός Ξηρός Ερυθρός Ξηρός
Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot

Νάουσσα

Ερυθρός Ξηρός Ερυθρός Ξηρός
Ξινόμαυρο

Διαπορος

Ερυθρός Ξηρός Ερυθρός Ξηρός
Syrah, Ξινόμαυρο

Μπλέ Αλεπού

Ερυθρός Ξηρός Ερυθρός Ξηρός
Syrah, Ξινόμαυρο, Cabernet Sauvignon, Merlot

Ράμνιστα

Ερυθρός Ξηρός Ερυθρός Ξηρός
Ξινόμαυρο

Δύο Ελιές

Ερυθρός Ξηρός Ερυθρός Ξηρός
Syrah, Ξινόμαυρο, Merlot

Κτήμα Κυρ-Γιάννη | Th...

Ερυθρός Ξηρός Ερυθρός Ξηρός
Syrah, Ξινόμαυρο, Merlot