Θερινά κλαδέματα: Διαδικασία αφαίρεσης των ταχυφυών

23.05.2017

Θερινά Κλαδέματα/Κυρ-ΓιάννηΑπό τις πιο σημαντικές επεμβάσεις στο αμπέλι είναι η αφαίρεση των ταχυφυών ή αλλιώς μασχάλες. Η εργασία αυτή εντάσσεται στα θερινά κλαδέματα και πραγματοποιείται τον μήνα Μάιο.

Συνήθως, αφαιρούνται όλες οι μασχάλες που εκπτύσσονται από τη βάση της κληματίδας μέχρι και ένα «γόνατο» πάνω από το τελευταίο σταφύλι. Με αυτό το τρόπο, δημιουργούμε ένα ευνοϊκό μικροκλίμα στο εσωτερικό της σταφυλικής ζώνης για την υγιή ανάπτυξη των σταφυλιών.

Α. Αφαίρεση ταχυφυή μέχρι και ένα γόνατο πάνω από το τελευταίο σταφύλι.

Στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη δίνουμε βαρύτητα στην αφαίρεση των ταχυφυών και η διαδικασία γίνεται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την ποικιλία και την κλίση του αμπελοτεμαχίου:

Α. Ακολουθούμε τη συνήθη πρακτική, δηλαδή αφαιρούμε όλους τους ταχυφυείς που εκπτύσσονται από τα βάση της κληματίδας, μέχρι και ένα γόνατο πάνω από το τελευταίο σταφύλι, στα περισσότερα αμπελοτεμάχια και ποικιλίες.

Β. Διατηρούμε τον ταχυφυή που βρίσκεται πάνω από το τελευταίο σταφύλι.

Β. Αφαιρούμε όλους τους ταχυφυείς που εκπτύσσονται μέχρι και το τελευταίο σταφύλι, διατηρώντας όμως αυτόν πάνω από το τελευταίο ώστε να εξασφαλίσουμε εν μέρει την σκίαση των σταφυλιών και την προστασία τους από τα ηλιακά εγκαύματα στα αμπελοτεμάχια με νότια, νοτιοανατολική έκθεση, αλλά και να προστατεύσουμε τις ευαίσθητες ποικιλίες όπως το Merlot από το ωίδιο.

Γ. Διατηρούμε όλους τους ταχυφυείς.

Γ. Αφήνουμε όλους τους ταχυφυείς να αναπτυχθούν και περιορίζουμε το μήκος τους όταν χρειάζεται ώστε να προστατεύσουμε τα σταφύλια από τα ηλιακά εγκαύματα στις νότιες-νοτιοανατολικές εκθέσεις, κυρίως στο Ξινόμαυρο, δημιουργώντας «προστατευτικό δίχτυ».

Τελικός στόχος των επεμβάσεων είναι να διατηρήσουμε τα σταφύλια υγιή και να εξασφαλίσουμε την σωστή ωρίμανσή τους.