“Οινόφιλοι με Πιστοποίηση”: Όροι και Διαδικασίες

31.05.2022

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ
“ΟΙΝΟΦΙΛΟΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ”

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Α. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΕ» (εφεξής «Διοργανωτής») που εδρεύει στο Γιαννακοχώρι Νάουσας, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («Διαγωνισμό») που θα διεξαχθεί στις οινοτουριστικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στη Νάουσα. Η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό πάροχο WSPC – Κ.Δ.Βι.Μ. Ε.Π.Ε (εφεξής «Συνεργάτης») με έδρα το Παλαιό Φάληρο Αττικής, ο οποίος πραγματοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα δοθούν ως δώρα στους νικητές του «Διαγωνισμού».

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται οι εργαζόμενοι του «Διοργανωτή», καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον «Διαγωνισμό» κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Ομοίως αποκλείονται από τον «Διαγωνισμό» εργαζόμενοι του «Συνεργάτη».

Γ. Διάρκεια του διαγωνισμού – Διαδικασία κλήρωσης:

1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων

2. Ο διαγωνισμός θα τρέξει για 12 (δώδεκα) εβδομάδες με τις κάτωθι ημερομηνίες:

 • 1η εβδομάδα: Τρίτη 5 με Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023
 • 2η εβδομάδα: Τρίτη 12 με Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023
 • 3η εβδομάδα: Τριτη 19 με Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023
 • 4η εβδομάδα: Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου με Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023
 • 5η εβδομάδα: Τρίτη 3 με Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023
 • 6η εβδομάδα: Τρίτη 10 με Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023
 • 7η εβδομάδα: Τρίτη 17 με Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023
 • 8η εβδομάδα: Τρίτη 24 με Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023
 • 9η εβδομάδα: Τρίτη 31 Οκτωβρίου με Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023
 • 10η εβδομάδα: Τρίτη 7 με Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023
 • 11η εβδομάδα: Τρίτη 14 με Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023
 • 12η εβδομάδα: Τρίτη 21 με Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

3. Με το πέρας της κάθε εβδομάδας, θα γίνεται κλήρωση για την ανάδειξη ενός νικητή του δώρου στις εγκαταστάσεις της Κυρ-Γιάννη στη Νάουσα, και ώρα 17:00. Η κλήρωση θα λαμβάνει χώρα την πρώτη εργάσιμη ημέρα του οινοτουριστικού (επισκέψιμου) κέντρου του Κτήματος μετά το πέρας της κάθε εβδομάδας, δηλαδή:

 • Για 1η εβδομάδα: Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023
 • Για 2η εβδομάδα: Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023
 • Για 3η εβδομάδα: Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023
 • Για 4η εβδομάδα: Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023
 • Για 5η εβδομάδα: Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023
 • Για 6η εβδομάδα: Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023
 • Για 7η εβδομάδα: Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023
 • Για 8η εβδομάδα: Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023
 • Για 9η εβδομάδα: Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023
 • Για 10η εβδομάδα: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023
 • Για 11η εβδομάδα: Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023
 • Για 12η εβδομάδα: Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

4. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από την έναρξη του Διαγωνισμού ήτοι από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Κυριακή της τελευταίας εβδομάδας ισχύος του Διαγωνισμού, ήτοι την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023.

5. Οι συμμετοχές κάθε εβδομάδας -εκτός από τον νικητή- θα παραμένουν στην κληρωτίδα και θα λαμβάνουν μέρος και στις επόμενες εβδομαδιαίες κληρώσεις έως το τέλος του Διαγωνισμού.

6. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Για να δηλώσουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι επισκέπτες του Κτήματος Κυρ-Γιάννη στη Νάουσα, πρέπει να συμπληρώσουν τα προσωπικά στοιχεία τους στη συγκεκριμένη φόρμα του Διαγωνισμού που θα είναι διαθέσιμη σε ειδικό σταντ στον χώρο.

2. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία φορά στον Διαγωνισμό, συμπληρώνοντας ΜΙΑ φόρμα.

3. Η συμπλήρωση μιας έγκυρης φόρμας για συμμετοχή στον «Διαγωνισμό» συνεπάγεται τη συναίνεση του «Συμμετέχοντα» για τη χρήση των προσωπικών στοιχείων του από τον «Διοργανωτή» για τους σκοπούς του «Διαγωνισμού».

Ε. Δώρα:

1. Ο νικητής κάθε εβδομάδας θα κερδίζει ως «ΔΩΡΟ» τα δίδακτρα παρακολούθησης του πρώτου επιπέδου WSET Level 1 Award in Wines / Επίπεδο 1 στο Κρασί από τον «Συνεργάτη», τον πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα W.S.P.C. που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων στο κρασί, τα αποστάγματα και τον καφέ.

2. Ο νικητής θα έχει τη δυνατότητα επιλογής του τόπου που θα παρακολουθήσει τα μαθήματα και θα δώσει τις εξετάσεις του, από το προσφερόμενο πρόγραμμα του «Συνεργάτη» για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δίδεται ως δώρο. Ο νικητής θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων και διαδικτυακά, ακολουθώντας τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον εκπαιδευτικό πάροχο για ανάλογες περιπτώσεις.

3. Ο νικητής οφείλει να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του δώρου, έως τα τέλη του ακαδημαϊκού έτους, ήτοι έως τα τέλη του Ιουνίου 2024 βάσει του προγράμματος του «Συνεργάτη».

4. Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα Δώρα. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ήδη κάτοχος του συγκεκριμένου Τίτλου Σπουδών ή/και δεν δύναται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα για ιδιαίτερους λόγους, θα μπορεί να μεταβιβάσει το δώρο σε άλλο πρόσωπο της επιλογής του. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσει τον Διοργανωτή εντός 2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθεί για την ανάδειξή του ως νικητή στην κλήρωση προσκομίζοντας αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου στον οποίο μεταβιβάζει το δώρο. Ο τελευταίος θα πρέπει να συναινέσει στους όρους του Διαγωνισμού προκειμένου να μπορεί να γίνει δικαιούχος του δώρου.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα, θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του «Διοργανωτή» προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στο πλαίσιο του «Διαγωνισμού» ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του «Συμμετέχοντα» ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του «Διοργανωτή», από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού. Ο «Διοργανωτής» μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει και μετά την κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6. Η ενημέρωση των νικητών κάθε εβδομάδας θα γίνεται εντός 2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εκάστοτε κλήρωσης.

ΣΤ. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

1. Κάθε συμμετοχή στο Διαγωνισμό παραμένει ως ειδική φόρμα στην κληρωτίδα του Διαγωνισμού η οποία θα φυλάσσεται στους χώρους γραφείων της Διοργανώτριας.

2. Μετά από κάθε κλήρωση εβδομάδας, η φόρμα του νικητή -εφόσον πληροί όλα τα κριτήρια των όρων του διαγωνισμού- θα δίδεται στον διαχειριστή του Διαγωνισμού ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες ενημέρωσης του νικητή.

3. Όλες οι υπόλοιπες φόρμες θα παραμένουν εντός της κληρωτίδας για τις επόμενες κληρώσεις.

4. Ο διαχειριστής του Διαγωνισμού που θα οριστεί από τον «Διοργανωτή» θα επικοινωνήσει με τον εκάστοτε νικητή εντός 2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την κλήρωση.

5. Ο κάθε νικητής οφείλει να αποδεκτεί το Δώρο του ή να ορίσει το πρόσωπο στο οποίο το μεταβιβάζει εφόσον είναι ήδη κάτοχος του Τίτλου του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ή/και υπάρχουν ανυπέρβλητα κωλύμματα για τη συμμετοχή του, εντός 2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του από τον Διαχειριστή. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί επικοινωνία εντός 2 (δύο) ημερολογιακών ημερών, ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδώσει το Δώρο.

6. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

7. Στις περιπτώσεις μη αποδοχής του Δώρου ή/και απώλειας του δικαιώματος του Δώρου, ο «Διοργανωτής» θα προχωρήσει σε νέα κλήρωση για την ανάδειξη νέου νικητή, με όμοια χρονοδιαγράμματα με τα της αρχικής διαδικασίας ανάδειξης νικητή.

8. Η απόδοση των Δώρων στους νικητές θα γίνει σε συνεργασία και άμεση επικοινωνία του νικητή με τον εκπαιδευτικό πάροχο W.S.P.C. βάσει του προγραμματισμού του παρόχου για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα WSET Level 1 in Wine / Επίπεδο 1 στο Κρασί.

Ζ. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία:

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του «Διοργανωτή» και του «Συνεργάτη».

Η. Λοιποί Όροι:

1. Ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας Ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, ο «Διοργανωτής» δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

2. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα συγκατάθεση κατά την έννοια του ν. 4624/19, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της Ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την Ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και θα τηρούνται από τον «Διοργανωτή» μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

3. Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω της ιστοσελίδας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Διοργανωτή και του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού παρόχου.

4. Η ευθύνη του «Διοργανωτή» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων, της τελευταίας μη έχουσας καμία ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης της αμελείας, τυχερών και ανωτέρας βίας.

5. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού, της ενημέρωσης των νικητών και της έναρξης της άμεσης επικοινωνίας των νικητών με τον εκπαιδευτικό πάροχο, υποχρέωση του «Διοργανωτή» παύει να υφίσταται.

6. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.