Awards / Diaporos

Wine Vintage Competition Prize Year
Diaporos 2019 Decanter World Wine Awards Gold 2024
Diaporos 2019 Balkans International Wine Competition Gold 2024
Diaporos 2019 International Wine and Spirit Competition Silver 2024
Diaporos 2019 MUNDUS VINI Spring Tasting 2024 Gold 2024
Diaporos 2019 Thessaloniki International Wine & Spirits Competition Silver 2024
Diaporos 2018 International Wine and Spirit Competition Bronze 2023
Diaporos 2018 Balkan International Wine Competition Gold 2023
Diaporos 2018 MUNDUS VINI Gold 2023
Diaporos 2018 Thessaloniki International Wine Competition Silver 2023
Diaporos 2017 International Wine & Spirit Competition (IWSC) Silver 2021
Diaporos 2017 Thessaloniki International Wine Competition Gold 2022
Diaporos 2017 Mundus Vini Gold 2022
Diaporos 2016 Decanter World Wine Awards Silver 2021
Diaporos 2016 Decanter World Wine Awards 2020 Silver 2020
Diaporos 2016 Mundus Vini Gold 2020
Diaporos 2016 Decanter World Wine Awards 2019 Silver 2019
Diaporos 2016 Mundus Vini Silver 2019
Diaporos 2015 Balkan International Wine Competition 2018 Gold 2018
Diaporos 2015 Decanter World Wine Awards 2018 Bronze 2018
2015 Thessaloniki International Wine Competition 2018 Silver 2018
Diaporos 2013 Hong Kong International Wine & Spirits Fair Gold 2017
Diaporos 2013 Тhe Balkans International Wine Competition 2017 Silver 2017
Diaporos 2013 Decanter World Wine Awards Bronze 2017
Diaporos 2013 TEXSOM International Wine Awards Silver 2017
Diaporos 2013 Mondus Vini 2017 Gold 2017
Diaporos 2012 Balkan International Wine Competition Silver 2016
Diaporos 2012 Decanter World Wine Awards Bronze 2016
Diaporos 2012 International Wine & Spirit Competition (IWSC) Silver 2016
Diaporos 2012 TEXSOM International Wine Awards Silver 2016
Diaporos 2012 Thessaloniki International Wine Competition Silver 2016
Diaporos 2011 TEXSOM International Wine Awards Gold 2015
Diaporos 2011 Decanter World Wine Awards Bronze 2014
Diaporos 2009 Decanter World Wine Awards Bronze 2013
Diaporos 2009 Thessaloniki International Wine Competition Gold 2013
Diaporos 2008 The Balkans International Wine Competition Silver 2012
Diaporos 2008 China Wine Awards Silver 2012
Diaporos 2007 Mundus Vini International Wine Awards Gold 2010
Diaporos 2005 Thessaloniki International Wine Competition Silver 2009