Wines

Malagousia

Dry White Dry White
Malagouzia

Droumo

Dry White Dry White
Sauvignon Blanc

Tarsanas

Dry White Dry White
Assyrtiko

Palpo

Dry White Dry White
Chardonnay

AGATHOTO

Rosé Rosé
Xinomavro

Assyrtiko

Dry White Dry White
Assyrtiko

Akakies

Rosé Rosé
Xinomavro

Ble Tracter White

Dry White Dry White
Chardonnay, Assyrtiko

Samaropetra

Dry White Dry White
Sauvignon Blanc

Diaporos

Dry Red Dry Red
Syrah, Xinomavro

Ble Tracter Red

Dry Red Dry Red
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon

L’ Esprit du Lac

Rosé Rosé
Xinomavro

Ble Tracter Rosé

Rosé Rosé
Merlot

Ble Alepou

Dry Red Dry Red
Syrah, Merlot, Xinomavro, Cabernet Sauvignon

Ramnista

Dry Red Dry Red
Xinomavro

Naoussa

Dry Red Dry Red
Xinomavro

Kali Riza

Dry Red Dry Red
Xinomavro

Dyo Elies

Dry Red Dry Red
Syrah, Merlot

Tesseris Limnes

Dry White Dry White
Chardonnay, Gewurztraminer

Ktima Kir-Yianni Yianakohori Hills

Dry Red Dry Red
Syrah, Merlot, Xinomavro

Akakies Sparkling

Sparkling Rosé Sparkling Rosé
Xinomavro

Paranga Red

Dry Red Dry Red
Syrah, Merlot, Xinomavro

Paranga White

Dry White Dry White
Roditis, Malagouzia

Paranga Flowers

Rosé Rosé
Merlot, Xinomavro

Paranga Sparkling

Sparkling White Sparkling White
Xinomavro, Chardonnay, Moscato

Vermouth Veroni Dry

Vermouth Vermouth

Vermouth Veroni Rosso

Vermouth Vermouth

Chrysogerakas

Sweet White Sweet White
Gewurztraminer, Malagouzia